Рекламации

Рекламации

Онлайн потребителят има право да се откаже от направената поръчка или да върне стоката в 7 дневен срок от доставката, без да се изисква стоката да има недостатъци или да се дължи неустойка. Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатеата от него сума не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Право на отказ потребителя може да упражни като подаде сигнал както на посочените контакти, така и чрез формата за рекламации. Когато става дума за връщане на стока без недостатъци, разноските по връщане са за сметка на потребителя.